Menu
Untitled-1

ЗЕЛЕНИТЕ – Има различна политика!

НИЕ СМЕ ЗЕЛЕНИТЕ – защитници на природата и активна част от гражданското общество. Хора, които са поели отговорността за собствения си живот, знаят какво искат и как да го постигнат. Признати експерти и активни граждани, които с протестите в защита на Иракли и Странджа, Витоша и Рила, на безценната природа на България доказаха, че могат да печелят битки срещу интересите на мръсния бизнес и корумпираното управление. Битки, които в очите на другите изглеждаха предварително изгубени. Ние водим тези битки докрай, не се отказваме и не предаваме това, което защитаваме.[clear-line]

ИСКАМЕ смислени и постижими неща – да запазим най-ценните ресурси на България – хората и природата. Да върнем държавата на гражданите – на които тя принадлежи по право, в която те трябва да са суверен. Да бъдем фактор и коректив при взимането на важните решения, които засягат обществото и околната среда у нас и в Европейския съюз.

КАК? С конкретни решения за онова, което трябва да се промени и с ценностна система, гарантирана от дълбоката ни обвързаност с нашата кауза, която защитаваме и като представители на неправителствените организации и като граждани. Кауза, зад която ще стоим в политиката. Защото именно ние, ЗЕЛЕНИТЕ, сме политическата презентация на отговорното гражданско мислене. Автентичната партия не само на природозащитниците, но и на всички онези, които смятат, че нещата в държавата ни не са наред и не се примиряват с това. Ние сме истинската опозиция – единствената политическа сила, създадена пряко от гражданите, с подкрепата от хората на улицата. Улицата, на която никога не сме се колебали да излезем в името на справедливите каузи и гражданското достойнство.

Съзнавайки, че унищожаването на природата в България е следствие от модела на функциониране и политическо управление на държавата, ние се обединихме, на 18 май 2008 г. в партия с принципна позиция. Политика от нов тип – за нас, хората, а не за олигархията. И в името на онази, която не може да се защити сама – природата на България!

За нас ЗЕЛЕНИТЕ не е политическа идентификация. Това е начин на живот.

 

Връзки

logo_800x462
logo

Земеделие

В следващите редове Ви предлагаме някои от насоките в политиката на Зелените, свързани със земеделието, животновъдството и качеството на храните.

В борбата за осъществяването им, наша цел е те да стигнат до широк кръг от заинтересовани икономически субекти, които да припознаят в тях своя интерес, както и този на България. Зелените сме за:

  • Пренасочване на основната част от земеделските субсидии от нискоефективното и с ниска добавeнa стойност зърнопроизводство към производството на зеленцучи, пловоде, биохрани и пасищно животновъдство.
  • Прилагане на конкретни мерки за устойчиво управление и възстановяване в добро земеделско и екологично състояние на пустеещите земи.
  • Стимулиране на създаването и производството на местни запазени марки от традиционни селскостопански изделия, храни и биопродукти.
  • Създаване на национална генна банка за съхранение на местни сортове земеделски култури и породи животни, както и създаване на икономически стимули за разпространението и отглеждането им.
  • Мониторинг на нивото и качеството на подпочвените води във връзка с прилагането на добрите земеделски и агроекологични практики.

Зелените предлагаме различна политика по отношение на земята, която да гарантира националния суверенитет, интересите на европейските граждани, хранителната независимост на България, наличието на биологична храна на достъпни цени, справеливото заплащане за труда на земеделските стопани. Затова предлагаме да бъдат приложени следните мерки:

  • Забрана за офшорни компании и фирми с неясна собственост да притежават, наемат и арендират земеделска земя.
  • Свободен избор за собствениците на земи кога, на кого и на каква цена да продадат или да отдадат под наем и аренда земята си. – Премахване на узаконените практики на насилствено заграбване на земеделска земя.
  • Въвеждане на регулации, гарантиращи, че едно физическо или юридическо лице не могат да притежават по-голямата част от едно землище.
  • Разработване в рамките на една календарна година на Единен национален кадастър, базиран на най-съвременните технологии.

Зелените политики са истинските решения на проблемите на сивата ни действителност!

  TOP