Menu
Жоро
За Георги можете да гласувате с Бюлетина 4, Преференция 2 и за кмет на район Тракия

Роден в град Пловдив през 1980 година. По убеждения природозащитник, хуманист, защитник на гражданските права за достоен живот. По образование инженер по биотехнологии. Завършил висше образование в Университет по хранителни технологии – град Пловдив.

За кратко работи по научен проект към Българската академия на науките – Пловдив. От 2006 година до момента се занимава с консултантска дейност като е одитор на стандарти в сферата на системи за управление на околната среда, на безопасността на храните, управление на качеството и информационната сигурност.

По настоящем член на Управителният съвет на една от най-старите природозащитни организации в България – СНЦ „ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ“.

„От 2012  година се занимавам активно с проблеми свързани с околната среда, активното гражданство, опазване на културното наследство и проблемите с комуникацията между местната власт и държавни институции с гражданите (основно в Община Пловдив). Ангажиран съм с проблеми като незаконно строителство в защитена местност „Хълм на Освободителите” („Хълм Бунарджик”); Унищожителната реконструкция на културният паметник „Цар-Симеонова градина”; Опитите на Община Пловдив за унищожение на културен паметник „Булевард Руски”;  Унищожаването на лонгозна гора по проекта за построяване на „Дублиращ гребен канал”; Безпрецедентното унищожаване на зелената сиситема на град Пловдив и други. Участвал съм в оранизацията на много от протестите заедно с активни граждани и СНЦ „ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ“.

Аз обичам Пловдив и съгражданите си. Като Общински съветник смятам да работя изцяло за просперитета на древният и вечен Пловдив. За да може човек да вземе решение сам за себе си, информацията трябва да стига до него непроменена и навреме. Моя лична кауза или нещото, за което смятам да работя най-усилено, е повишаване на информираността на моите съграждани. Смятам, че пловдивчани трябва да знаят какво се случва с обикалящата ги среда – строителства, ремонти, предвиждани проекти. Всичко, което виждаме да се прави, но не знаем какво е и от кого се прави. Информация поднесена на достъпен език и на достъпни за всеки пловдивчанин места.

Здравето е най-важно за всеки от нас. Живеем в един от градовете с най-мръсен въздух в Европа. Смятам, че пловдивчани заслужават по-здравословна среда. Пловдив може да бъде по-чист и аз ще направя всичко възможно това да се случи – връщане на модерен тролейбусен транспорт, адекватна грижа за зелената система и увеличаване на зелените площи, чисти улици и тротоари. Толериране на спорта най-вече у младите – лицензиране на Стадион Пловдив, оформяне на тревни игрища в междублоковите пространства и парковете, съединяване на мрежата от велосипедни алеи.

Град на 8000 години. Древният и вечен Пловдив притежава културни паметници от много епохи и всички те са еднакво важни. Друга моя лична кауза е спиране на разрухата на културни паметници в името на скъпи, ненужни и бутафорни ремонти – Старинен Пловдив, Небет тепе, Античен театър, Цар-Симеонова градина и др. Иницииране на обществени дебати и вземане на компетентни решения с участието на граждани и професионални общности. Нека Пловдив посрещне 2019 година като истинска столица на културата.

Избирайки мен ще знаете името и телефона на поне един от общинските съветници работещи за Пловдив.“

  TOP