Menu
pld kult

НАШИТЕ РЕШЕНИЯ ЗА ПЛОВДИВ

В предишните две статии ви разказахме за проблемите на зелената система, неадекватното управление на защитените зони, замърсяването на въздуха и неподдържаните междублокови пространства в Пловдив. Предложихме конкретни и изпълними предложения, които са в състояние да променят живота на пловдивчани в краткосрочен аспект. Този път насочваме вниманието си върху друга съществена тема за града, избран за Културна столица на Европа през 2019г. Независимо от някои успешни инициативи от страна на местната власт и неправителствения сектор през последните четири години, Пловдив все още разполага с огромен нереализиран потенциал в областта на популяризирането на културно-историческото наследство. В разговори, наши приятели и съмишленици често споделят, че е необходимо да се намери изгубеният възрожденския дух на търсене и откривателство, че миналото трябва да се надгражда, а не да се измисля, че хората на изкуството често не са чувани и разбирани от общинската администрация. Затова коалиция „Обединени зелени” поставя запазването и разумната социализация на културни ценности и исторически паметници в свой приоритет. Нашите общински съветници ще положат необходимите усилия за следните качествени промени:

  • Превръщане на рушащото се кино Космос в младежки културен център

Кино „Космос“ е емблематично културно средище в идеалния център на Пловдив. Построено преди повече от половин век (1960г.), с капацитет от 900 места, в момента сградата на киното е занемарена, рушаща се и опасна за здравето на посетителите. Киното трябва да бъде запазено в автентичния си вид, като се инвестира в цялостен ремонт на културната забележителност, вместо да се предлага събарянето й и строеж на нови търговски пространства, от които градът няма нужда. Вдъхновени от инициативата за спасяване на киното, предприета от колектив „Кино Космос“, млади културни дейци ползват пространството на сградата като площ за изложби, дискусии и уъркшопи в рамките на национални и международни културни форуми като „Архитектурен форум Пловдив 2012г.-2013г.“ (посветен на събиране на проекти за бъдещето на локацията), Нощта на галериите и музеите през 2013-2015г. и в One Architecture Week 2013г.-2015г.  След тези успешни събития много млади пловдивчани за първи път влязоха в пространството на киното и се усети ясното желание то да се превърне в средище на алтернативна младежка култура, като контрапункт на намиращия се в близост Дом на културата „Борис Христов“ – място за класическа сценична култура.

  • Ремонт и експониране на пл. Централен и Римския форум. Свързване на пешеходната зона по ул. Княз Александър I Батенберг с Цар-Симеоновата градина.

След извършените ремонти и обновяване на Цар-Симеоновата градина и ул. „Княз Александър I Батенберг“ – независимо от поляризираните мнения на пловдивчани относно стойността и качеството на проектите, централният площад на Пловдив остава като грозна, нефункционална кръпка в градската тъкан. През 2014г. се проведе международен конкурс за обновяване на площад „Централен“, включващ и сградата на Централна поща, който бе спечелен от португалското студио FORA. Предложението включва цялостна трансформация на най-централното градско пространство, като се предвижда археологическия пласт на древния Филипопол да се експонира на подземно ниво и да се изгради музей на древната история на града. Социализацията на археологията е комбинирана с ясно дефинирано надземно пространство, заето от съвременния площад и мултифункционална сцена за културни и развлекателни събития. Проектът приобщава пространството на паркинга пред хотел „Тримонциум“, който се заменя от подземен паркинг и може да се ползва за допълнително разкриване на древната история на Пловдив. На север и изток от площад „Централен“ се намира Римския форум, който от десетилетия стои ограден и потънал в боклуци, вместо да бъде вписан в богатото класическо наследство.

Коалиция “Обединени Зелени” недоумяваме защо след провеждането на успешния архитектурен конкурс през 2014г., Община Пловдив не предприема никакви действия по изпълнение на проекта за експониране на площада и Римския форум. Ние предлагаме реализация на спечелилото конкурсно предложение, при отчитане на всички дискусионни моменти от функционален и естетически характер, за да е налице свързване на Цар-Симеоновата градина, Тютюневите складове, Старият град и Главната в едно общо културно-историческо пространство, привличащо стотици хиляди български и чуждестранни туристи всяка година.

  • Запазване автентичността на Небет тепе и Античния театър

Пловдив притежава уникално културно-историческо наследство, в което Небет тепе и Античният театър на Филипопол заемат специално място като утвърдени символи на града. В тази връзка, предствителите на коалиция “Обединени Зелени” сме дълбоко притеснени от плановете на Община Пловдив, свързани с паметниците на културното наследство. Проектът за изграждане на билетен център и павилиони за продажба на сувенири на входа на Античния театър, съчетан с изсичане на дърветата в пространството между АМТИИ и театъра, с основание беше посрещнат с остри критики от пловдивската общественост. Вместо това подкрепяме искането за спиране на строителството, внесено от Обществения съвет за културно наследство, и предлагаме широк дебат за реновирането на Античния театър, в центъра на който да бъде поставено изискване за запазване автентичността на паметника. Считаме, че в спешен порядък следва сумата от 300 000 лв., с които градската управа разполага по програма „Красива България“, да се инвестира в опазване и експониране на археологическите пластове под Античния театър, както и в ремонт на сцената, гримьорните и електрозахранването на театъра.

Необходимостта от развитие на археологическия комплекс „Небет тепе“ като туристическа атракция и археологически символ, социализиран в историческите пластове на Стария град, е безспорно. В същото време, представеният през март 2015г. проект, поръчан от Община Пловдив, е продължение на пагубната практика по бутафорно „построяване“ на исторически паметници (подобни са проектите за Голямата базилика в Плиска, крепостните стени в Плиска и Созопол, крепостите „Перистера“ в Пещера и „Кракра“ в Перник и т.н.) и е в пълно противоречие със световните реставрационните подходи и международни документи, по които България е страна (Европейската харта на архитектурното наследство, Европейската конвенция за опазване на археологическото наследство, Конвенция за защита на архитектурното наследство на Европа и т.н.). Коалиция “Обединени Зелени” категорично се противопоставяме на планираното от общината надграждане на стени и антична кула със 7-8 м. и унищожаването на антично стълбище за построяване на нов ескалатор. Предвид неразкритата изцяло археология на Небет тепе и липсата на консенсус между специалистите относно историята на крепостта, предлагаме извършване на задълбочен археологически и архитектурен анализ на комплекса преди изработване на задание за извършване на автентична реставрация.

  • Обществен дебат за бъдещето на Тютюневите складове. Трансформиране на рушащите се сгради в пространство за култура и изкуство.

Бившите тютюневи складове са уникален квартал с богата история, разположен в центъра на Пловдив, но, подобно на река Марица, сякаш са забравени от жителите на града, които просто преминават покрай тях по ул. „Иван Вазов“. Тютюневият град е изграден в началото на XX век в тази част на града поради близостта до важни транспортни артерии по време на бума на тютюневата индустрия и включва около 30 сгради в стиловете сецесион, неокласицизъм и модернизъм, като част от тях са обявени за архитектурни паметници. В началото на 90те години на XX век част от сградите са приватизирани и в момента тънат в разруха, заплашени от окончателно унищожаване.

Коалиция “Обединени Зелени” предлагаме провеждане на дебат с всички заинтересовани страни, включително общественици, артисти, студенти и собственици на сгради, за да се достигне до изработване на консенсусно решение за бъдещето на квартала. Представяме си пространство за съвременно изкуство и култура, включващо ателиета, галерии, културни центрове и кафенета, но носещо специфичния дух на Тютюневото градче и представляващо интегрална част от концепцията на Пловдив за Европейска столица на културата 2019г. В същото време сме отворени за всякакви градивни предложения, тъй като до момента съдбата на тази част от града изобщо не е дискутирана от пловдивчани.

Share this Post!


Related post

  TOP