Menu
IMG_20140828_183531

Обществено обсъждане за изграждане на втори гребен канал в гр. Пловдив-след събитието

Снощи присъствахме на общественото обсъждане в Община Пловдив по повод плана на Общината да вземе нов заем, с който да подпомогне финансирането на втори гребен канал в града ни. Събитието като цяло беше недобре организирано, микрофоните и техниката бяха в лошо състояние и това възпрепятстваше нормален и цивилизован дебат. Като допълнение наблюдавахме групи хора, които присъстваха единствено с цел да освиркват говорещите и да провалят дебата. Това беше ясно, тъй като те се държаха агресивно още преди самото начало.

IMG_20140828_183623

Но въпреки гореописаните пречки и противно на отразеното в подвластните на Общината информационни канали, дебат, по отношение на новия многомилионен заем, с който Общината настоява да натовари пловдивчани с цел започване на противозаконния и антиприроден проект за втори гребен канал все пак се състоя. Или поне опит за дебат. Зам-кметовете Кацарски и Титюков не можаха да отговорят еднозначно на повдигнатите от залата основателни въпроси и често си противоречаха. От една страна сегашният канал бил в окаяно състояние, от друга – бил добре поддържан. От една страна без втори гребен канал нямало шанс в Пловдив да има големи гребни състезания през идните години, а от друга страна бяха изборени голям брой вече насрочени такива. Без отговор остана въпрос от „Зелени Балкани“ по повод факта, че в кореспонденцията на Общината със Световната федерация по гребане няма официална препоръка или задължително условие поставено от Федерацията за наличие на тренировъчен канал при провеждане на състезания.  Без отговор останаха въпросите и КОЙ в Община Пловдив е дал предложение за новия заем и защо всички обявени разходи са без ДДС. Не беше даден отговор и на въпроса защо изграждането на канала е с приоритет пред проекти като възстановяването тролейбусната мрежа, поправка на счупените тротоари в града, ремонта на стадион Пловдив и много пустеещи спортни зали в града – проекти по-подходящи за финансиране по програмата „Джесика“, поради факта, че „Джесика“ трудно би финансирала проект, който включва унищожаване на зелена зона. Неприятно очевиден беше отказът на общинарите да дадат имената на хората предложили и гласували проекта втори гребен канал, както и да предоставят стенописа от заседанието, в което е взето решението.

Не стана ясно как със залесяване на площи, предвидени така или иначе за залесяване, ще бъде компенсирана безвъзвратната загуба на крайречната гора и части от зоните на Натура-2000 и как проектът би се отразил на риска от наводнения поради подкопаването на дигата на Р. Марица и замяната на гората зад нея с водна площ. Лилия Тамамджиева изтъкна, че проектът е незаконен, защото е изготвен преди проекта за промяна на ОУП , и поради факта има заведено дело. Станимир Шаламанов от Съюза на ландшафтните архитекти припомни, че ПУП-овете, на които се основава проекта и ОУП взаимно си противоречат и исканата промяна би позволила 81 % застрояване в целия парк „Отдих и Култура“. Водещите отказаха изобщо да дадат думата на Арх. Петя Владимирова, както и на Пенка Попова от дружество „Граждански контрол-защита на животните“. Въпросите на Кирил Ценев как с т. нр „компенсаторни“ мерки някой си мисли, че може да компенсира унищожаването на последните останки от „Царския остров“, прогласен за защитена територия още през 1936 г., и с колко още дългове от по няколко милиона общинарите искат да натоварят Общината и с колко ще ни се вдигнат данъците, за да изплащаме главница и лихви останаха без отговор.

Всичко, което финансовият експерт на Общината успя да измисли беше: „финансовото състояние на Община Пловдив е стабилно, завидно и моля да не се притеснявате“. Което на своя страна предизивика подигравателна реплика от залата, че само преди броени дни точно  Борисов, който е лидер на партията, към която принадлежат повечето общинари, предсказа тежка зима и други финансови катаклизми за държавата и това силно противоречи на изказването на неговите съпартийци в Пловдив за цветущото състояние на „богатата“ Община Пловдив.

Ние от Зелените сме против изграждането на т. нар. „Екопарк Марица“ по две основни причини:

1. Този проект няма устойчив характер и той ще разруши много декари лонгозна гора и зелена зона. Ще се отсекат близо 4000 броя дървета, а от зелената система на Пловдив ще бъдат отнети повече от 200 декара. Безвъзвратно ще се загубят хабитатни зони по Натура 2000.

2. Пълният размер на задълженията на Община Пловдив с всички лихви надвишава многократно допустимата законова стойност. Защото ненужните, безумно-скъпи и пагубни за градската среда и културното наследство на града ни проекти, финансирани със заеми, които съвсем не са „нисколихвени“ , съвсем не са малко.

IMG_20140828_180307

Share this Post!


Related post

  TOP